1900.0220 Tổng đài tư vấn (08:30 - 21:30)
1900.0220 Tổng đài tư vấn
Góp 0%

Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB|256GB - Chính hãng SSVN

30,990,000₫
- 5,500,000₫
25,490,000₫
Trả trước từ: 3,099,000₫
Ship nhanh 2H
Bảo hành 12 tháng
Góp 0%

Samsung Galaxy S22 Plus 8GB|128GB - Chính hãng SSVN

24,990,000₫
- 6,500,000₫
18,490,000₫
Trả trước từ: 2,499,000₫
Ship nhanh 2H
Bảo hành 12 tháng
Góp 0%

Samsung Galaxy S22 8GB|256GB - Chính hãng SSVN

24,490,000₫
- 5,600,000₫
18,890,000₫
Trả trước từ: 2,449,000₫
Thu cũ đổi mới trợ giá đến 3.000.000đ
Bảo hành 12 tháng
Góp 0%

Samsung Galaxy S22 8GB|128GB - Chính hãng SSVN

22,990,000₫
- 8,500,000₫
14,490,000₫
Trả trước từ: 2,299,000₫
Ship nhanh 2H
Bảo hành 12 tháng
Góp 0%

Samsung Galaxy S22 Ultra 8GB|128GB - Chính hãng SSVN

25,990,000₫
- 3,500,000₫
22,490,000₫
Trả trước từ: 2,599,000₫
Ship nhanh 2H
Bảo hành 12 tháng
Góp 0%

Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB|512GB - Chính hãng SSVN

33,990,000₫
- 6,100,000₫
27,890,000₫
Trả trước từ: 3,399,000₫
Ship nhanh 2H
Bảo hành 12 tháng
Góp 0%

Samsung Galaxy S22 Plus 8GB|256GB - Chính hãng SSVN

22,490,000₫
- 2,300,000₫
20,190,000₫
Trả trước từ: 2,249,000₫
Ship nhanh 2H
1 đổi 1 30 ngày