1900.0220 Tổng đài tư vấn (08:30 - 21:30)
1900.0220 Tổng đài tư vấn

Ngày đen tối - Rẻ vô đối: Điện thoại GIÁ GỐC 1 ngày DUY NHẤT

GIÁ SỐC MỘT NGÀY DUY NHẤT

iPhone 13 Pro Max 256GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
23,090,000₫ 23,590,000₫

Các suất còn lại 23,490,000₫

iPhone 13 Pro Max 128GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
21,290,000₫ 21,790,000₫

Các suất còn lại 21,590,000₫

iPhone 13 Pro 256GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
19,790,000₫ 20,490,000₫

Các suất còn lại 20,290,000₫

iPhone 13 Pro 128GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
18,290,000₫ 19,390,000₫

3 suất tiếp theo 18,590,000₫

Các suất còn lại 18,990,000₫

iPhone 13 128GB Chính hãng

1 suất đặc biệt
18,290,000₫ 18,990,000₫

3 suất tiếp theo 18,490,000₫

Các suất còn lại 18,790,000₫

iPhone 12 Pro Max 128GB chính hãng Mới TBH

1 suất đặc biệt
18,590,000₫ 19,290,000₫

3 suất tiếp theo 18,790,000₫

Các suất còn lại 19,090,000₫

iPhone 12 Pro Max 256GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
17,690,000₫ 18,490,000₫

3 suất tiếp theo 18,090,000₫

Các suất còn lại 18,390,000₫

iPhone 12 Pro 256GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
14,390,000₫ 15,290,000₫

3 suất tiếp theo 14,690,000₫

Các suất còn lại 15,090,000₫

iPhone 12 Pro 128GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
13,590,000₫ 14,290,000₫

3 suất tiếp theo 13,790,000₫

Các suất còn lại 14,090,000₫

iPhone 12 128GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
12,490,000₫ 12,790,000₫

Các suất còn lại 12,690,000₫

iPhone 12 Mini 128GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
8,690,000₫ 9,790,000₫

3 suất tiếp theo 9,090,000₫

Các suất còn lại 9,390,000₫

iPhone 11 Pro Max 256GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
13,290,000₫ 14,090,000₫

3 suất tiếp theo 13,590,000₫

Các suất còn lại 13,790,000₫

iPhone 11 Pro Max 64GB máy cũ 99% chính hãng

1 suất đặc biệt
12,190,000₫ 12,790,000₫

Các suất còn lại 12,590,000₫

iPhone 11 Pro 256GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
11,090,000₫ 11,790,000₫

3 suất tiếp theo 11,290,000₫

Các suất còn lại 11,590,000₫

iPhone 11 64GB chính hãng VN/A

1 suất đặc biệt
10,690,000₫ 10,990,000₫

Các suất còn lại 10,890,000₫

iPhone SE 2020 128GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
4,290,000₫ 4,990,000₫

3 suất tiếp theo 4,590,000₫

Các suất còn lại 4,990,000₫

iPhone SE 2020 64GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
3,590,000₫ 4,290,000₫

3 suất tiếp theo 3,890,000₫

Các suất còn lại 4,290,000₫

iPhone 8 Plus 64GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
4,390,000₫ 4,990,000₫

3 suất tiếp theo 4,690,000₫

Các suất còn lại 4,990,000₫

iPhone 8 64GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
3,290,000₫ 3,790,000₫

3 suất tiếp theo 3,690,000₫

Các suất còn lại 3,790,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|1TB chính hãng

1 suất đặc biệt
32,390,000₫ 33,290,000₫

3 suất tiếp theo 32,690,000₫

Các suất còn lại 32,990,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|512GB chính hãng

1 suất đặc biệt
31,390,000₫ 32,090,000₫

3 suất tiếp theo 31,690,000₫

Các suất còn lại 31,990,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|256GB chính hãng

1 suất đặc biệt
28,790,000₫ 29,890,000₫

3 suất tiếp theo 29,090,000₫

Các suất còn lại 29,290,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|512GB bản Hàn

1 suất đặc biệt
26,990,000₫ 28,090,000₫

3 suất tiếp theo 27,290,000₫

Các suất còn lại 27,490,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|256GB bản Hàn

1 suất đặc biệt
25,190,000₫ 26,090,000₫

3 suất tiếp theo 25,490,000₫

Các suất còn lại 25,790,000₫

Samsung Galaxy Z Flip 4 8GB|256GB chính hãng

1 suất đặc biệt
16,690,000₫ 17,490,000₫

3 suất tiếp theo 16,890,000₫

Các suất còn lại 17,290,000₫

Samsung Galaxy Z Flip 4 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
14,790,000₫ 15,490,000₫

3 suất tiếp theo 15,090,000₫

Các suất còn lại 15,290,000₫

Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB|256GB bản Hàn cũ 99%

1 suất đặc biệt
16,990,000₫ 17,690,000₫

3 suất tiếp theo 17,290,000₫

Các suất còn lại 17,590,000₫

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12GB|256GB bản Hàn cũ 99%

1 suất đặc biệt
10,590,000₫ 10,990,000₫

Các suất còn lại 10,890,000₫

Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB bản Hàn cũ 99%

1 suất đặc biệt
6,690,000₫ 7,390,000₫

3 suất tiếp theo 6,990,000₫

Các suất còn lại 7,290,000₫

Samsung Galaxy M32 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
4,390,000₫ 4,590,000₫

3 suất tiếp theo 4,490,000₫

Các suất còn lại 4,590,000₫

Samsung Galaxy A52S 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
6,990,000₫ 7,390,000₫

3 suất tiếp theo 7,290,000₫

Các suất còn lại 7,390,000₫

Samsung Galaxy A32 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
5,090,000₫ 5,390,000₫

3 suất tiếp theo 5,290,000₫

Các suất còn lại 5,390,000₫

Samsung Galaxy A32 6GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
4,490,000₫ 4,790,000₫

3 suất tiếp theo 4,690,000₫

Các suất còn lại 4,790,000₫

iPad Air 2 64GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
5,490,000₫ 6,190,000₫

3 suất tiếp theo 5,790,000₫

Các suất còn lại 5,990,000₫

iPad Air 2 32GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
5,190,000₫ 5,890,000₫

3 suất tiếp theo 5,390,000₫

Các suất còn lại 5,690,000₫

iPad Air 2 16GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
4,290,000₫ 4,790,000₫

Các suất còn lại 4,490,000₫

iPad Mini 4 128GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
5,990,000₫ 7,290,000₫

3 suất tiếp theo 6,490,000₫

Các suất còn lại 6,890,000₫

iPad Mini 4 64GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
5,390,000₫ 6,590,000₫

3 suất tiếp theo 5,790,000₫

Các suất còn lại 6,390,000₫

iPad Mini 4 16GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
4,090,000₫ 4,790,000₫

3 suất tiếp theo 4,290,000₫

Các suất còn lại 4,490,000₫

Samsung Galaxy Tab S8 Plus 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
16,190,000₫ 16,790,000₫

3 suất tiếp theo 16,390,000₫

Các suất còn lại 16,690,000₫

Samsung Galaxy Tab S8 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
13,490,000₫ 13,990,000₫

Các suất còn lại 13,790,000₫

Giảm trực tiếp đến 300K

iPhone 13 Pro Max 256GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
23,090,000₫ 23,590,000₫

Các suất còn lại 23,490,000₫

iPhone 13 Pro Max 128GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
21,290,000₫ 21,790,000₫

Các suất còn lại 21,590,000₫

iPhone 13 Pro 256GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
19,790,000₫ 20,490,000₫

Các suất còn lại 20,290,000₫

iPhone 13 Pro 128GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
18,290,000₫ 19,390,000₫

3 suất tiếp theo 18,590,000₫

Các suất còn lại 18,990,000₫

iPhone 13 128GB Chính hãng

1 suất đặc biệt
18,290,000₫ 18,990,000₫

3 suất tiếp theo 18,490,000₫

Các suất còn lại 18,790,000₫

iPhone 12 Pro Max 128GB chính hãng Mới TBH

1 suất đặc biệt
18,590,000₫ 19,290,000₫

3 suất tiếp theo 18,790,000₫

Các suất còn lại 19,090,000₫

iPhone 12 Pro Max 256GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
17,690,000₫ 18,490,000₫

3 suất tiếp theo 18,090,000₫

Các suất còn lại 18,390,000₫

iPhone 12 Pro 256GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
14,390,000₫ 15,290,000₫

3 suất tiếp theo 14,690,000₫

Các suất còn lại 15,090,000₫

iPhone 12 Pro 128GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
13,590,000₫ 14,290,000₫

3 suất tiếp theo 13,790,000₫

Các suất còn lại 14,090,000₫

iPhone 12 128GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
12,490,000₫ 12,790,000₫

Các suất còn lại 12,690,000₫

iPhone 12 Mini 128GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
8,690,000₫ 9,790,000₫

3 suất tiếp theo 9,090,000₫

Các suất còn lại 9,390,000₫

iPhone 11 Pro Max 256GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
13,290,000₫ 14,090,000₫

3 suất tiếp theo 13,590,000₫

Các suất còn lại 13,790,000₫

iPhone 11 Pro Max 64GB máy cũ 99% chính hãng

1 suất đặc biệt
12,190,000₫ 12,790,000₫

Các suất còn lại 12,590,000₫

iPhone 11 Pro 256GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
11,090,000₫ 11,790,000₫

3 suất tiếp theo 11,290,000₫

Các suất còn lại 11,590,000₫

iPhone 11 64GB chính hãng VN/A

1 suất đặc biệt
10,690,000₫ 10,990,000₫

Các suất còn lại 10,890,000₫

iPhone SE 2020 128GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
4,290,000₫ 4,990,000₫

3 suất tiếp theo 4,590,000₫

Các suất còn lại 4,990,000₫

iPhone SE 2020 64GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
3,590,000₫ 4,290,000₫

3 suất tiếp theo 3,890,000₫

Các suất còn lại 4,290,000₫

iPhone 8 Plus 64GB máy cũ 99%

1 suất đặc biệt
4,390,000₫ 4,990,000₫

3 suất tiếp theo 4,690,000₫

Các suất còn lại 4,990,000₫

iPhone 8 64GB cũ 99%

1 suất đặc biệt
3,290,000₫ 3,790,000₫

3 suất tiếp theo 3,690,000₫

Các suất còn lại 3,790,000₫

Giảm trực tiếp đến 300K

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|1TB chính hãng

1 suất đặc biệt
32,390,000₫ 33,290,000₫

3 suất tiếp theo 32,690,000₫

Các suất còn lại 32,990,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|512GB chính hãng

1 suất đặc biệt
31,390,000₫ 32,090,000₫

3 suất tiếp theo 31,690,000₫

Các suất còn lại 31,990,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|256GB chính hãng

1 suất đặc biệt
28,790,000₫ 29,890,000₫

3 suất tiếp theo 29,090,000₫

Các suất còn lại 29,290,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|512GB bản Hàn

1 suất đặc biệt
26,990,000₫ 28,090,000₫

3 suất tiếp theo 27,290,000₫

Các suất còn lại 27,490,000₫

Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|256GB bản Hàn

1 suất đặc biệt
25,190,000₫ 26,090,000₫

3 suất tiếp theo 25,490,000₫

Các suất còn lại 25,790,000₫

Samsung Galaxy Z Flip 4 8GB|256GB chính hãng

1 suất đặc biệt
16,690,000₫ 17,490,000₫

3 suất tiếp theo 16,890,000₫

Các suất còn lại 17,290,000₫

Samsung Galaxy Z Flip 4 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
14,790,000₫ 15,490,000₫

3 suất tiếp theo 15,090,000₫

Các suất còn lại 15,290,000₫

Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB|256GB bản Hàn cũ 99%

1 suất đặc biệt
16,990,000₫ 17,690,000₫

3 suất tiếp theo 17,290,000₫

Các suất còn lại 17,590,000₫

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12GB|256GB bản Hàn cũ 99%

1 suất đặc biệt
10,590,000₫ 10,990,000₫

Các suất còn lại 10,890,000₫

Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB bản Hàn cũ 99%

1 suất đặc biệt
6,690,000₫ 7,390,000₫

3 suất tiếp theo 6,990,000₫

Các suất còn lại 7,290,000₫

Samsung Galaxy M32 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
4,390,000₫ 4,590,000₫

3 suất tiếp theo 4,490,000₫

Các suất còn lại 4,590,000₫

Samsung Galaxy A52S 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
6,990,000₫ 7,390,000₫

3 suất tiếp theo 7,290,000₫

Các suất còn lại 7,390,000₫

Samsung Galaxy A32 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
5,090,000₫ 5,390,000₫

3 suất tiếp theo 5,290,000₫

Các suất còn lại 5,390,000₫

Samsung Galaxy A32 6GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
4,490,000₫ 4,790,000₫

3 suất tiếp theo 4,690,000₫

Các suất còn lại 4,790,000₫

Máy tính bảng giá sốc

iPad Air 2 64GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
5,490,000₫ 6,190,000₫

3 suất tiếp theo 5,790,000₫

Các suất còn lại 5,990,000₫

iPad Air 2 32GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
5,190,000₫ 5,890,000₫

3 suất tiếp theo 5,390,000₫

Các suất còn lại 5,690,000₫

iPad Air 2 16GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
4,290,000₫ 4,790,000₫

Các suất còn lại 4,490,000₫

iPad Mini 4 128GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
5,990,000₫ 7,290,000₫

3 suất tiếp theo 6,490,000₫

Các suất còn lại 6,890,000₫

iPad Mini 4 64GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
5,390,000₫ 6,590,000₫

3 suất tiếp theo 5,790,000₫

Các suất còn lại 6,390,000₫

iPad Mini 4 16GB 4G cũ 99%

1 suất đặc biệt
4,090,000₫ 4,790,000₫

3 suất tiếp theo 4,290,000₫

Các suất còn lại 4,490,000₫

Samsung Galaxy Tab S8 Plus 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
16,190,000₫ 16,790,000₫

3 suất tiếp theo 16,390,000₫

Các suất còn lại 16,690,000₫

Samsung Galaxy Tab S8 8GB|128GB chính hãng

1 suất đặc biệt
13,490,000₫ 13,990,000₫

Các suất còn lại 13,790,000₫

Ngày đen tối - Rẻ vô đối: Điện thoại GIÁ GỐC 1 ngày DUY NHẤT

Chỉ 1 ngày DUY NHẤT - từ 9:00 Thứ Sáu ngày 25/11/2022, Di Động Mới chính thức mở bán các suất hàng ưu đãi đặc biệt với mức giá giảm SỐC lên đến hơn 1 TRIỆU ĐỒNG. 
 
Ngày đen tối - Rẻ vô đối: Điện thoại GIÁ GỐC 1 ngày DUY NHẤT

Thông tin chi tiết:
- Tên chương trình: Black Fire-day - Ngày đen tối - rẻ vô đối
- Thời gian: Mở bán từ 9:00 1 ngày DUY NHẤT 25/11/2022
- Áp dụng cho khách hàng mua sắm tại tất cả showroom thuộc hệ thống Di Động Mới

Hàng loạt siêu phẩm công nghệ được mở bán với GIÁ GỐC:
+ iPhone 13 Pro giá chỉ từ 18.290.000đ (giá niêm yết 19.390.000đ)
+ iPhone 13 Pro Max giá chỉ từ 21.290.000đ (giá niêm yết 21.790.000đ)
+ iPhone 12 Pro Max giá chỉ từ 17.690.000đ (giá niêm yết 18.490.000đ)
+ iPhone 12 Pro giá chỉ từ 14.390.000đ (giá niêm yết 15.290.000đ)
+ iPhone 11 Pro Max giá chỉ từ 12.190.000đ (giá niêm yết 12.790.000đ)
+ Galaxy Z Fold 4 giá chỉ từ 25.190.000đ (giá niêm yết 26.090.000đ)
+ Galaxy S22 Ultra giá chỉ từ 16.990.000đ (giá niêm yết 17.690.000đ)
+ Galaxy Note 20 Ultra giá chỉ từ 10.590.000đ (giá niêm yết 10.990.000đ)
+ Galaxy Tab S8 5G giá chỉ từ 13.490.000đ (giá niêm yết 13.990.000đ)
+ .... và nhiều sản phẩm ưu đãi khác.

Lưu ý:
- Chương trình ưu đãi giảm giá theo list sản phẩm.
- Chương trình áp dụng với cả 2 hình thức mua sắm: mua hàng trực tiếp tại showroom hoặc đặt hàng online trên website, fanpage, hotline của Di Động Mới.
- KHÔNG áp dụng đồng thời với chương trình giảm 100k cho khách hàng cũ và giảm 100k khi đặt mua online.
 
Đặc biệt, khi mua hàng tại Di Động Mới quý khách còn nhận được ưu đãi cho các dịch vụ như: 
+ Trả trước 0 đồng, thanh toán qua app Kredivo
+ Mua hàng trả góp lãi suất 0%
+ Bảo hành 1 đổi 1 lên đến 12 tháng
+ Bao test lỗi là đổi đến 30 ngày
 

Điện thoại giá sốc - Giảm tận gốc

 
Black - Friday của bạn sẽ không còn đen tối với cơ hội sở hữu những mẫu smartphone cao cấp với mức giá rẻ nhất thị trường. Cùng đón chào ngày hội Black Fire-day - Ngày hội mua sắm lớn nhất năm, mua điện thoại với mức giá GỐC cực kì ưu đãi khi giảm đến hơn 1 Triệu đồng

Một vài sản phẩm ưu đãi trong chương trình:
+ iPhone 13 Pro 128GB máy cũ 99% giá từ 19.390.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 18.290.000₫​​​​​​
+ iPhone 12 Pro Max 256GB máy cũ 99% giá từ 18.490.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 17.690.000₫
+ iPhone 12 Pro 256GB máy cũ 99% giá từ 15.290.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 14.390.000₫
+ iPhone 12 Mini 128GB máy cũ 99% giá từ 9.790.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 8.690.000₫
+ iPhone 11 Pro Max 256GB máy cũ 99% giá từ 14.090.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 13.290.000đ
+ Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|512GB bản Hàn giá từ 28.090.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 26.990.000₫​​​​​​
+ Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|256GB bản Hàn giá từ 26.090.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 25.190.000₫​​​​​​
+ Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|1TB chính hãng giá từ 33.290.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 32.390.000₫
+ Samsung Galaxy Z Fold 4 12GB|256GB chính hãng giá từ 29.890.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 28.790.000đ
+ Samsung Galaxy Z Flip 4 8GB|256GB chính hãng giá từ 17.490.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 16.690.000₫​​​​​​
+ iPad Air 2 64GB 4G cũ 99% giá từ 6.190.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 5.490.000₫​​​​​​
+ iPad Air 2 32GB 4G cũ 99% giá từ 5.890.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 5.190.000₫
+ iPad Mini 4 128GB 4G cũ 99% giá từ 7.290.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 5.990.000₫​​​​​​
+ iPad Mini 4 64GB 4G cũ 99% giá từ 6.590.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 5.390.000₫​​​​​​
+ Samsung Galaxy Tab S8 Plus 8GB|128GB chính hãng giá từ 16.790.000đ
Duy nhất ngày 25/11/2022 giá chỉ từ 16.190.000₫
 
Mọi thắc mắc về thông tin sản phẩm cùng các chương trình khuyến mãi. vui lòng liên hệ HOTLINE 1900 0220 để được hỗ trợ nhanh chóng hơn.

Lưu ý: 
- Khách hàng vui lòng để lại bình luận đánh giá cửa hàng và nhận ưu đãi.
- Di Động Mới có quyền sử dụng hình ảnh khách hàng nhận khuyến mãi để phục vụ truyền thông quảng bá thương hiệu.

Xem thêm
Thu gọn