1900.0220 Tổng đài tư vấn (08:30 - 21:30)
1900.0220 Tổng đài tư vấn

iPad Gen (11 sản phẩm)

Góp 0%

iPad 10.9 inch Gen 10 2022 Wifi + 5G 64GB - Mới chưa kích hoạt

15,650,000₫
Trả trước từ: 1,565,000₫
Góp 0%

iPad 10.9 inch Gen 10 2022 Wifi 64GB - Mới chưa kích hoạt

12,900,000₫
- 3,310,000₫
9,590,000₫
Trả trước từ: 1,290,000₫
Trả góp 0%

iPad 10.2 inch Gen 9 64GB 4G + Wifi (2021) - Mới chưa kích hoạt

11,990,000₫
- 3,000,000₫
8,990,000₫
Trả trước từ: 1,199,000₫
Trả góp 0%

iPad 10.2 inch Gen 9 256GB Wifi (2021) - Mới chưa kích hoạt

16,990,000₫
- 7,000,000₫
9,990,000₫
Trả trước từ: 1,699,000₫
Trả góp 0%

iPad 10.2 inch Gen 9 64GB Wifi (2021) - Mới chưa kích hoạt

8,990,000₫
- 2,500,000₫
6,490,000₫
Trả trước từ: 899,000₫
Góp 10%

iPad 10.2 inch Gen 7 32GB Wifi (2019) Cũ

8,690,000₫
- 2,400,000₫
6,290,000₫
Trả trước từ: 869,000₫

iPad 9.7 inch Gen 6 32GB Wifi (2018) Cũ 99%

8,690,000₫
- 4,200,000₫
4,490,000₫

iPad 9.7 inch Gen 6 32GB 4G + Wifi (2018) Cũ 99%

8,390,000₫
- 1,400,000₫
6,990,000₫
Trả trước từ: 839,000₫

iPad 9.7 inch Gen 5 128GB 4G + Wifi (2017) Cũ 99%

8,990,000₫
- 1,800,000₫
7,190,000₫
Trả trước từ: 899,000₫
Trả góp 0%

iPad 9.7 inch Gen 5 32GB 4G + Wifi (2017) Cũ 99%

5,790,000₫
- 1,000,000₫
4,790,000₫
Trả trước từ: 579,000₫
Trả góp 0%

iPad 10.2 inch Gen 7 32GB 4G + Wifi (2019) Cũ 99%

9,990,000₫
- 4,500,000₫
5,490,000₫
Trả trước từ: 999,000₫