1900.0220 Tổng đài tư vấn (08:30 - 21:30)
1900.0220 Tổng đài tư vấn

iPad Gen (11 sản phẩm)

Góp 10%

iPad 10.2 inch Gen 7 32GB Wifi (2019) Cũ

8.690.000₫
- 2.400.000₫
6.290.000₫
Trả trước từ: 869.000₫

iPad 9.7 inch Gen 6 32GB Wifi (2018) Cũ 99%

8.690.000₫
- 4.200.000₫
4.490.000₫

iPad 9.7 inch Gen 6 32GB 4G + Wifi (2018) Cũ 99%

8.390.000₫
- 1.400.000₫
6.990.000₫
Trả trước từ: 839.000₫

iPad 9.7 inch Gen 5 128GB 4G + Wifi (2017) Cũ 99%

8.990.000₫
- 1.800.000₫
7.190.000₫
Trả trước từ: 899.000₫
Trả góp 0%

iPad 9.7 inch Gen 5 32GB 4G + Wifi (2017) Cũ 99%

5.790.000₫
- 1.600.000₫
4.190.000₫
Trả trước từ: 579.000₫
Góp 0%
Góp 0%

iPad 10.9 inch Gen 10 2022 Wifi 64GB - Mới chưa kích hoạt

12.900.000₫
- 3.310.000₫
9.590.000₫
Trả trước từ: 1.290.000₫
Trả góp 0%

iPad 10.2 inch Gen 9 64GB 4G + Wifi (2021) - Mới chưa kích hoạt

11.990.000₫
- 3.000.000₫
8.990.000₫
Trả trước từ: 1.199.000₫
Trả góp 0%

iPad 10.2 inch Gen 9 256GB Wifi (2021) - Mới chưa kích hoạt

16.990.000₫
- 7.400.000₫
9.590.000₫
Trả trước từ: 1.699.000₫
Trả góp 0%

iPad 10.2 inch Gen 9 64GB Wifi (2021) - Mới chưa kích hoạt

8.990.000₫
- 2.500.000₫
6.490.000₫
Trả trước từ: 899.000₫
Trả góp 0%

iPad 10.2 inch Gen 7 32GB 4G + Wifi (2019) Cũ 99%

9.990.000₫
- 4.500.000₫
5.490.000₫
Trả trước từ: 999.000₫