1900.0220 Tổng đài tư vấn (08:30 - 21:30)
1900.0220 Tổng đài tư vấn

Galaxy M Series (7 sản phẩm)

Góp 0%

Samsung Galaxy M12 4GB|64GB - Chính hãng SSVN

3,990,000₫
- 500,000₫
3,490,000₫
Trả trước từ: 399,000₫
Trả góp 0%

Samsung Galaxy M12 3GB|32GB - Chính hãng SSVN

3,290,000₫
- 300,000₫
2,990,000₫
Trả trước từ: 329,000₫
Trả góp 0%

Samsung Galaxy M22 4GB|128GB - Chính hãng SSVN

4,990,000₫
- 1,300,000₫
3,690,000₫
Trả trước từ: 499,000₫
Trả góp 0%

Samsung Galaxy M62 8GB|256GB - Chính hãng SSVN

8,290,000₫
Trả trước từ: 829,000₫
Trả góp 0%

Samsung Galaxy M51 128GB - Chính hãng SSVN

7,490,000₫
- 1,500,000₫
5,990,000₫
Trả trước từ: 749,000₫
Trả góp 0%

Samsung Galaxy M52 5G 8GB|128GB - Chính hãng SSVN

8,490,000₫
- 1,500,000₫
6,990,000₫
Trả trước từ: 849,000₫
Trả góp 0%

Samsung Galaxy M32 8GB|128GB - Chính hãng SSVN

6,090,000₫
- 1,500,000₫
4,590,000₫
Trả trước từ: 609,000₫